Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

04/05/2021
Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực về phòng, chống dịch Covid-19; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đặc biệt là ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, ngày 28/4/2021 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-VHL yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo:
  1. Tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân; tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý sao cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế. 
  2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. 
  3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. 
  4. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định và các biện pháp về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 
  5. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn nơi có trụ sở làm việc trong việc theo dõi, giám sát, cập nhật tình hình dịch bệnh. 
  6. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. Chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Viện Hàn lâm khi có trường hợp xảy ra liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh. 
 
Tác giả: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan