Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm việc với Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu”

22/07/2022
Ngày 20/7/2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi gặp mặt và làm việc với Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Chương trình Aus4Innovation (A4I) là chương trình phát triển song phương giữa Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày một đóng góp trực tiếp và mạnh mẽ hơn cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện kế hoạch công tác được thống nhất giữa Chương trình Aus4Innovation và Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” (VCIC) tổ chức Chương trình làm việc giữa chuyên gia chính sách thương mại hóa của A4I và một số tổ chức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng thảo luận về các nội dung chính:
-    Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
-    Trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
-    Gợi ý một số giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
-    Gợi ý mô hình tổ chức trung gian có chức năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và các hỗ trợ của A4I trong việc xây dựng năng lực các tổ chức trung gian.

Với sự trao đổi, thảo luận sôi nổi giữa hai bên cùng với những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực, buổi làm việc đã diễn ra thành công tốt đẹp.  

Tin: Phương HàTags:
Tin liên quan