Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Văn bản số 1772/VHL-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

23/09/2021
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo:

1. Tiếp tục quán triệt viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công tác phòng, chống dịch, đặc biệt tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong tình hình mới.

2. Xây dựng kế hoạch làm việc của đơn vị: Bố trí viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà); gửi kế hoạch làm việc về Văn phòng Viện Hàn lâm để tổng hợp.

3. Các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung không quá 20 người trong 01 phòng, trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức đông người do Thủ trưởng cơ quan quyết định, phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; không tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc tại các địa điểm công cộng.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", khai báo y tế và cập nhật sức khỏe thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác...

5. Chủ động cập nhật phương án phòng, chống dịch cho phù hợp với tính hình mới; thống kê tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của đơn vị trong báo cáo định kỳ gửi Văn phòng Viện Hàn lâm.

6. Đối với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Học viện Khoa học và Công nghệ: Chủ động cập nhật, xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 an toàn và chương trình giảng dạy để sẵn sàng đón sinh viên, học viên quay trở lại Trường theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; chủ động báo cáo Viện Hàn lâm khi có trường hợp xảy ra liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

Xem chi tiết Văn bản 1772/QĐ-VHL tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan