Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Văn bản số 1576/VHL-VP về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

23/08/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước đặc biệt là một số tỉnh/Thành phố lớn như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo:

1. Đối với các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội:
- Thực hiện nghiêm Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.
- Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00 ngày 6/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc của đơn vị trên cơ sở: bố trí cán bộ, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến cơ quan như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu.
- Thủ trưởng đơn vị siết chặt việc quản lý và cấp giấy đi đường cho viên chức và người lao động của đơn vị nhằm đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Thành phố.

2. Đối với các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam:
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn số 2795/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 - Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh/Thành phố nơi đơn vị có trụ sở làm việc; thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của tỉnh/Thành phố về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. 
- Thủ trưởng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch làm việc trong thời gian tỉnh/Thành phố thực hiện giãn cách xã hội đảm bảo phù hợp với yêu cầu, quy định và tình hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm về việc cấp giấy đi đường cho cán bộ theo quy định tại Công văn số 2795/UBND- VX ngày 21/8/2021.

3. Đối với các đơn vị không nằm trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội: 
Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Viện Hàn lâm và các cơ quan chức năng. 

4. Các đơn vị chủ động cập nhật số lượng viên chức, người lao động đã được tiêm và chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong báo cáo hàng tuần gửi về Văn phòng Viện Hàn lâm. Viện Hàn lâm sẽ liên hệ để tiếp tục tiêm vắc xin cho số viên chức và người lao động còn lại. 

5. Tiếp tục tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm và pháp luật trong trường hợp viên chức, người lao động vi phạm quy định gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

6. Giao Văn phòng Viện Hàn lâm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra y tế đối với tất cả trường hợp người vào/ra Viện trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên./. 

Xem chi tiết thông tin Văn bản số 1576/VHL-VP tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan