Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

12/09/2023
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm). Hưởng ứng chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thông báo để toàn thể đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động tham gia chiến dịch.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 07/09/2023 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) ban hành Công văn số 2079/VHL-VP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc.

2. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây, phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải của đơn vị đúng nơi quy định.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

4. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

5. Giao Trung tâm Tin học và Tính toán và Trung tâm Thông tin - Tư liệu tăng cường các bài viết, chuyên mục về các hoạt động bảo vệ môi trường trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

6. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monrenews.gov.vn/.

Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp và gửi báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo, tư liệu và hình ảnh) về Văn phòng Viện Hàn lâm (gửi kèm file mềm về địa chỉ email: giangdh@vast.vn) trước ngày 03/10/2023 để tổng hợp.

Xem công văn của Viện Hàn lâm tại đây.

Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan