Viện Hàn lâm KHCNVN làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về Xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ thành phần (Tập Khoa học và Công nghệ) thuộc Nhiệm vụ Quốc chí

06/07/2020
Ngày 23/6/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về Xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ thành phần (Tập Khoa học và Công nghệ) thuộc Nhiệm vụ Quốc chí. Tham gia buổi làm việc, về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có PGS.TS.Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ cùng các nhà khoa học tham gia nhiệm vụ. Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Ban Thư ký và Văn phòng nhiệm vụ Quốc chí.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp Quốc gia "Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam" hay còn gọi là Nhiệm vụ Quốc chí được Thủ tướng Chính phủ giao Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì với mục tiêu xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hóa xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số và bộ sách in Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Một trong 27 nội dung cơ bản giai đoạn 1 của Nhiệm vụ Quốc chí là nhiệm vụ thành phần "Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Khoa học và Công nghệ". Đại học Quốc gia Hà Nội đã mời Viện Hàn lâm KHCNVN tham gia tổ chức thực hiện Nhiệm vụ thành phần này. Mục tiêu của Nhiệm vụ thành phần này là nghiên cứu và xây dựng Tập Địa chí Quốc gia về Khoa học và Công nghệ theo các định hướng: Diện mạo ngành khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay; Các quan điểm chính sách, tổ chức, thể chế … gắn với KH&CN Việt Nam; Các thành tựu, nhân vật, sự kiện, vấn đề đặc sắc của KH&CN Việt Nam.

Tại buổi làm việc, GS.Nguyễn Đại Hưng, Viện Vật lý, đại diện nhóm thực hiện đã thông tin về tình hình xây dựng thuyết minh Nhiệm vụ thành phần. Ban Thư ký nhiệm vụ Quốc chí cũng đã có những góp ý hữu ích với nhóm thực hiện về phàm lệ, bố cục và dự thảo các Mục của mỗi quyển. Hai bên cũng đã trao đổi các nội dung chuyên môn trong thuyết minh và các nội dung liên quan đến tiến độ, lộ trình triển khai Nhiệm vụ thành phần. Sau buổi làm việc, Ban Thư ký nhiệm vụ sẽ tổng hợp và gửi bản góp ý chi tiết tới nhóm thực hiện để tiếp tục hoàn thiện thuyết minh Nhiệm vụ thành phần.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan