Viện Hàn lâm KHCNVN hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

24/03/2022
Những năm gần đây, các vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu toàn cầu, sự tác động bởi khí hậu, thời tiết, ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí đã làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của toàn nhân loại. Để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của con người và các vi sinh vật trên trái đất chúng ta cần phải thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt trong mọi hoạt động để thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác, bảo vệ, sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên nước ngầm; có những biện pháp dự báo, cảnh báo sớm thông tin khí tượng thủy văn để phòng, chống hiệu quả thiên tai, giảm thiệt hại và bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế xã hội; đồng thời có những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải mê - tan toàn cầu; thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy và phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững.
Năm 2022, các hoạt động hưởng ứng về môi trường được diễn ra với một chuỗi sự kiện quan trọng như:
  • Ngày Nước thế giới 22/3 được Liên Hợp quốc phát động chủ đề“Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”(Groundwater – Making the invisible visible);
  • Ngày Khí tượng thế giới 23/3 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”(Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction);
  • Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”(Shape the Future).

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện trên theo hướng dẫn tại Công văn số 1358/BTNMT-TTT ngày 17/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 21 tháng 3 năm 2022 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành công văn số: 509/VHL-VP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Một số hoạt động cụ thể như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức hội thảo, tọa đàm để tuyên truyền; phát động phong trào trồng cây; thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo vệ môi trường; khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành thích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30’ - 21h30’ ngày 26/3/2022 (Thứ Bảy);…
 
Xem thêm thông tin chi tiết công văn Số: 509/VHL-VP tại đây
Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan