Viện Địa lý thông báo mời chào hàng

20/02/2012
Viện Địa lý thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu “Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu” thuộc đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên” - Mã số: TN3/T02 bao gồm:
  • Máy đo dòng chảy.
  • Máy đo chất lượng nước 6 chỉ tiêu.

Viện Địa lý (Bên mời thầu) kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Nhà thầu có thể đăng ký tham dự trước với Bên mời thầu trong thời gian từ ngày 28 tháng 03 năm 2012 đến ngày 08 tháng 04 năm 2012 ( trong giờ hành chính) tại: Phòng Tài nguyên nước mặt (P401) – Viện Địa Lý – Nhà A27, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà thầu cũng có thể đăng ký trực tiếp qua đường bưu điện hoặc fax.

Để biết thông tin chi tiết tại xin liên hệ:
Phòng Tài nguyên nước mặt (P401) – Viện Địa Lý – Nhà A27, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 043.7564721
Fax:04. 38361192

Sau 7 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này, Viện Địa Lý sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng tại Viện Địa Lý.

Nguồn tin: Viện Địa lý
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan