VI KHUẨN LAM ĐỘC NƯỚC NGỌT

05/10/2023
Tác giả: Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy (đồng chủ biên) Nguyễn Thị Thu Liên, Đào Thanh Sơn, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Hồng Lan Chi

Giới thiệu sách

Chương 1. Phân bố và thành phần loài vi khuẩn lam

Chương 2. Nghiên cứu độc tố vi khuẩn lam

Chương 3. Tác động của độc tố vi khuẩn lam lên sinh vật

Chương 4. Vi khuẩn lam độc và các tác nhân môi trường

Chương 5. Các giải pháp quản lý vi khuẩn lam độc nước ngọt

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy (đồng chủ biên) Nguyễn Thị Thu Liên, Đào Thanh Sơn, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Hồng Lan Chi

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 326

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan