Vật liệu Polyme Blend

21/01/2013
Tác giả: Thái Hoàng Số trang:245tr Khổ: 16x24cm

Mục lục

Chương I: Những vấn đề chung của polyme blend

Chương II: Các phương pháp xác định sự tương hợp của các polyme

Chương III: Các phương pháp chế tạo vật liệu polyme blend

Chương IV: Các biện pháp tăng cường tương hợp polyme blend

Nguồn tin: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan