Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

26/12/2023
Sáng ngày 23/12/2023, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Văn phòng) tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023”; trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Văn phòng, đồng chí Hoàng Xuân Thùy - Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe các nội dung: Báo cáo tổng tết công tác năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng công tác năm 2024; Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025; Bầu Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng nhiệm kỳ 2023 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Phát động phong trào thi đua năm 2024 và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng trình bày báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện, trong năm 2023, Cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Văn phòng luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác pháp chế, tham mưu, tổng hợp; công tác cải cách hành chính; công tác thường xuyên theo chức năng của Văn phòng và các công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao. Từ những kết quả đạt được, Văn phòng đã vinh dự được Viện Hàn lâm tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể cũng như các cán bộ, viên chức và người lao động cho hoạt động chung của Văn phòng, Lãnh đạo Văn phòng đã tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng đối với 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với 07 tập thể và danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 73 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng đối với 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023: Phòng Tổng hợp và Pháp chế; Phòng An toàn – Quy hoạch

Giấy khen của Chánh Văn phòng đối với 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2025

Chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng nhiệm kỳ 2023 – 2025

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan