Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022

29/12/2022
Ngày 24/12/2022, Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022”; đồng thời trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các nội dung gồm: Báo cáo tổng tết công tác năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2023 và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên mọi lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Văn phòng luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động.

Từ những kết quả đạt được, tập thể Văn phòng đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Viện Hàn lâm KHCNVN và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể cũng như các cán bộ, viên chức và người lao động cho hoạt động chung của Văn phòng, Lãnh đạo Văn phòng đã trao tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng cho 02 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 08 tập thể và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 75 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Văn phòng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Chụp ảnh lưu niệm

Phương HàTags:
Tin liên quan