Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

09/01/2020
Chiều ngày 31/12/2019, Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN long trọng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020”. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Tùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Chu Thị Hoài Thu, đồng chí Vũ Thị Dung – Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Văn phòng. Sáng cùng ngày, Đảng bộ cơ sở Văn phòng cũng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”.

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ sở Văn phòng

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Văn phòng

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020

Văn phòng là đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện nay, Văn phòng có 08 đơn vị trực thuộc (7 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 01 Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh). Lãnh đạo Văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng. Tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng là 82 người, trong đó có 35 biên chế và 47 hợp đồng lao động.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tùng, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng. Năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Văn phòng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên mọi lĩnh vực công tác và đạt được nhiều kết quả góp phần quan trọng vào thành tích của Viện Hàn lâm.

Năm 2019, Văn phòng đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổng hợp và đảm bảo hậu cần có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Thực hiện tốt các công tác hành chính, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị thuộc Văn phòng; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện, các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện và khối Văn phòng dân đảng.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng luôn có thống nhất cao trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động. Văn phòng luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng; chủ động trong xây dựng mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm. Đội ngũ cán bộ các cấp của Văn phòng đều tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn đoàn kết xây dựng đơn vị.

Phát huy thành tích năm 2019, Văn phòng Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 theo chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm. Trong đó, Văn phòng tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác văn thư – lưu trữ để thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử tại Viện Hàn lâm; Xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án tự chủ tại Văn phòng Viện; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhằm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cơ sở hạ tầng tại khuôn viên 18 Hoàng Quốc Việt; Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng của Viện Hàn lâm tại địa bàn phía Nam; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai tốt việc phục vụ Lãnh đạo Viện tiếp đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, trong nước đến thăm và làm việc tại Viện...

Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng công tác năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2021 và tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 với 05 đồng chí trúng cử.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2019-2021

Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích đóng góp của tập thể cũng như các cán bộ, viên chức và người lao động, Văn phòng đã trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 80 cá nhân, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đối với 8 tập thể, Giấy khen của Chánh văn phòng đối với 3 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân, giấy khen của Chánh Văn phòng đối với 14 cá nhân và phát động thi đua năm 2020.

Lãnh đạo văn phòng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan