Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

18/06/2020
Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/6/2020, Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng 5 năm qua, đồng thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Hội nghị đã được nghe đ/c Chu Thị Hoài Thu - Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Trong 5 năm qua, tập thể Văn phòng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; có nhiều cố gắng, đoàn kết, nhất trí và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN giao. Văn phòng luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Hàn lâm KHCNVN phát động. Công tác thi đua luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên cấp uỷ đảng kết hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn Văn phòng, Đoàn Thanh niên Khối các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện) đóng vai trò tích cực, mỗi tổ chức, cá nhân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng và hưởng ứng tham gia phong trào thi đua.

Đ/c Chu Thị Hoài Thu - Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tại hội nghị

Từ những kết quả đạt được, Văn phòng vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng, tiêu biểu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015); Huân chương Lao động hạng Nhì (2016); Cờ thi đua của Viện Hàn lâm (2015, 2016, 2019); Tập thể Lao động xuất sắc (5 năm liền, từ năm 2015 đến năm 2019). Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng đã bình chọn tập thể Văn phòng là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc báo cáo tham luận tại Đại hội và biểu dương, tôn vinh 2 cá nhân là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo và đồng chí Cao Hồng Thúy; 02 tập thể phòng: Phòng Hành chính lưu trữ và Phòng Quản trị, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tặng hoa các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến

Căn cứ hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ III tại Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020, Hội nghị đã bỏ phiếu lựa chọn 03 đại biểu đại diện cho cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng, Chánh Văn phòng phát động phong trào thi đua tại hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng, Chánh Văn phòng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  phát huy nội lực, đề cao phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025”.

Nội dung thi đua thống nhất tập trung vào các điểm sau:

1. Đổi mới các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra gắn liền với các phong trào thi đua của Viện Hàn lâm;
2. Nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.
3. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung sức, đồng lòng chia sẻ khó khăn, tăng cường hợp tác vì sự nghiệp chung. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, nội dung thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
4. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả, đề cao công tác quản lý, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, lịch sự.
5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Văn phòng.

Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi hội nghị

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan