VẤN ĐỀ NƯỚC ĐĂK NÔNG: THỰC TRẠNG VÀ CẢNH BÁO

06/10/2023
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên) Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình Kiều Quốc Lập, Phạm Hà Linh, Đỗ Văn Thanh, Hoàng Lưu

Giới thiệu sách

Cuốn sách giới thiệu các vấn đề về mối quan hệ giữa nguồn nước với hạn hán ở tỉnh Đắk Nông. Cuốn sách gồm có các nội dung sau: Bổ sung số liệu hạn trong vòng 40 năm (1980-2019) ở tỉnh Đắk Nông; giới thiệu về phương pháp và kết quả tính toán bổ sung đánh giá 4 loại hạn: Hạn khí tượng, hạn thuỷ văn, hạn nông nghiệp và hạn kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Nông, sự tái hiện bức tranh về hiện trạng hạn hán và nhu cầu sử dụng nước cho thấy nguy cơ hạn hán đã và sẽ gây ra các tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2021

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên) Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Bình Kiều Quốc Lập, Phạm Hà Linh, Đỗ Văn Thanh, Hoàng Lưu

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 450

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan