Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh

26/09/2022
Nhóm nghiên cứu của GS.TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên đã có kinh nghiệm gần 30 năm nghiên cứu trong lĩnh vực chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Gần đây, nhóm nghiên cứu đã công bố trên 02 tạp chí ISI uy tín (Q1) liên quan đến tạo cây sâm Ngọc Linh chuyển gen và tạo cây sâm Ngọc Linh tứ bội. Kết quả từ các nghiên cứu này là một bước tiến khoa học quan trọng trong công tác cải thiện giống cây sâm Ngọc Linh tại Việt Nam. Đây là những nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về chọn tạo giống cây sâm Ngọc Linh.

Sâm Ngọc Linh được xem là một loại sâm “Quốc Bảo” của Việt Nam với hơn 100 loại hợp chất saponin đã được xác định. Hầu hết giống cây sâm Ngọc Linh được gieo trồng hiện nay là giống nguyên bản với số lượng nhiễm sắc thể nhị bội (2n = 2x = 24). Giống cây trồng đa bội được biết đến có chứa số lượng vật chất di truyền tăng lên gấp “số bội lần” giống nguyên bản nhị bội, do đó cây đa bội thường cho năng suất cao hơn cây nhị bội. Trong nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae (Q1, ISI uy tín https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111254), nhóm nghiên cứu của GS.TS. Dương Tấn Nhựt đã thành công trong việc tạo cây sâm Ngọc Linh tứ bội (2n = 4x = 48) thông qua phương pháp xử lý đa bội bằng tác nhân ức chế phân bào colchicine.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tạo thành công cây sâm Ngọc Linh từ rễ chuyển gen Ri T-DNA gồm rolA, rolB, rolCaux1 thông qua phương pháp phát sinh phôi vô tính in vitro và bổ sung nano sắt vào môi trường nuôi cấy để gia tăng chất lượng của cây giống sâm Ngọc Linh trước khi chuyển ra trồng và thuần dưỡng trong vườn ươm. Với nội dung trên, nhóm tác giả đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Q1, ISI uy tín https://doi.org/10.1007/s11240-022-02355-9).

Đây là những nghiên cứu tiên phong trên thế giới trong việc ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học và công nghệ nano trong công tác chọn và tạo giống cây sâm Ngọc Linh và cũng là một số kết quả của Nhóm nghiên cứu xuất sắc mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện.

GS. TS. Dương Tấn Nhựt (thứ hai từ trái sang) là 1 trong 4 nhà Khoa học tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại Chương trình “Về nguồn” được tổ chức vào ngày 17/09/2022 tại tỉnh Kon Tum.

Tin: GS. TS. Dương Tấn Nhựt, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan