UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai

16/09/2021
Ngày 15/9/2021, Hồ sơ đề nghị công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai xây dựng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai triển khai đề tài “Xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng” Mã số: UDNGĐP.01/19-20. Đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra và được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá Xuất sắc.

Song song với việc thực hiện đề tài, hai đơn vị là Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai đã đệ trình lên Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) hồ sơ đề nghị công nhận Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới Kon Hà Nừng. Hoạt động này đã được báo Nhân dân đưa tin từ năm 2018: https://nhandan.vn/moi-truong/xay-dung-ho-so-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-kon-ha-nung-345228/. Theo đó, ngày 15/9/2021, tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO, Cao nguyên Kon Hà Nừng (tên Khu dự trữ sinh quyển thế giới) được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 11 của Việt Nam. Thông tin xem chi tiết tại: https://en.unesco.org/news/unesco-steps-efforts-biodiversity-conservation-designation-20-new-biosphere-reserves

Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 2 tại Tây Nguyên được UNESCO công nhận, đưa tổng số Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam lên con số 11. Cao nguyên Kon Hà Nừng là một trong hai Khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được công nhận trên tổng số 20 Khu dự trữ sinh quyển được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần này của ICC/MAB.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng có diện tích 413.511.67 ha, gồm 2 vùng lõi VQG Kon Ka Kinh và Khu BTTN Kon Chư Răng nằm ở phía bắc tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên, Việt Nam và được đặt tên theo Cao nguyên Kon Hà Nừng nơi chuyển tiếp từ vùng cao nguyên Tây Nguyên xuống vùng đồng bằng Nam Trung bộ.

Vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển là khu rừng nguyên sinh gồm nhiều dãy núi có độ cao trung bình 1.200 - 1.500 m, với đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m. Khu vực có tính đa dạng sinh học cao đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình, có những đặc thù sinh học độc đáo của vùng cảnh quan Trung Trường Sơn. Những giá trị này thể hiện rõ ràng nhất ở VQG Kon Ka Kinh và Khu BTTN Kon Chư Răng. Cùng với giá trị đa dạng cao về sinh học là sự kết hợp cảnh quan thiên nhiên hòa quyện với những nét văn hoá đặc sắc của không gian Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Cảnh quan thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng

Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới góp phần khẳng định thêm vai trò quan trọng của khu vực đối với vùng Tây Nguyên, Việt Nam nói riêng thể giới nói chung. Đây sẽ là cơ hội cho sự phát triển bền vững tỉnh Gia Lai và vùng Tây Nguyên.

Để được thế giới công nhận danh hiệu quý giá này là nhờ sự giúp đỡ, cố gắng rất nhiều của người dân Gia Lai, Bộ Ngoại giao, Ủy ban UNESCO Việt Nam, cũng như các chuyên gia, sự hỗ trợ về kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai để xây dựng hồ sơ đặc biệt là sự nỗ lực của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KHCNVN, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai và Ủy ban Quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam.

Hội thảo xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng

Tác giả: Đặng Huy Phương, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan