Tuyên truyền, phổ biến văn bản hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

10/03/2022
Ngày 3/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp theo Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 345/THH-VP về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Để phổ biến, nâng cao nhận thức về kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu tới quý độc giả Văn bản số 677/BTTTT-THH (Chi tiết xem tại đây).

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan