TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở VÙNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM

06/10/2023
Tác giả: Nguyễn Đình Tứ, Phan Kế Long (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Phương, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Vũ Thanh

Giới thiệu sách

Chương 1. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TUYẾN TRÙNG BIỂN

Chương 2. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ TRÊN THẾ GIỚI

Chương 3. PHÂN LOẠI HỌC TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ

3.1. Khoá định loại các bộ Chromadorida, Monhysterida, Areolaimida, Mononchida, Enoplida, Triplonchida, Dorylaimida, Stichosomida, Desmoscolecida và Rhabditida
3.2. Phân loại tuyến trùng sống tự do lớp Chromadorea Inglis, 1983 ở rừng ngập mặn, cửa sông và biển ven bờ Việt Nam

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2022

Tác giả: Nguyễn Đình Tứ, Phan Kế Long (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Phương, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Vũ Thanh

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa mềm   

Số trang: 581

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan