Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu. Khổ: 16x24. Số trang: 330 trang.

        MỤC LỤC

          Chương I: Tuyến trùng EPN trong nông nghiệp và y học
          Chương II: Hình thái của tuyến trùng EPN
          Chương III: Phân bố của tuyến trùng EPN trong tự nhiên
          Chương IV: Sinh học của tuyến trùng EPN
          Chương V: Hiệu lực phòng trừ sâu hại của một số chủng EPN
          Chương VI: Công nghệ nhân nuôi sản xuất tuyến trùng EPN
          Chương VII: Phân loại tuyến trùng EPN
          Chương VIII: Phương pháp nghiên cứu tuyến trùng EPN

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan