Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

20/08/2021
Căn cứ Thông báo số 03-TB/CĐTBDCB ngày 10/8/2021 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức trung ương về việc thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thông báo để thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu cử cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo số 03/TB-CĐTBDCD đăng ký dự tuyển.

- Đơn vị gửi Công văn cử cán bộ kèm theo 02 bộ hồ sơ bản cứng của cán bộ tham gia dự tuyển (Theo Thông báo số 03/TB-CĐTBDCD) về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 05/10/2021.

- Ngoài hồ sơ bản cứng gửi qua đường công văn, đề nghị đơn vị gửi thêm hồ sơ bản mềm tới địa chỉ email: dungtccb@vast.vn.

Thông tin chi tiết về Thông báo số 03/TB-CĐTBDCD xem tại đây.
 

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan