Tuổi trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vững vàng tư tưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Viện Hàn lâm

25/03/2022
Sáng ngày 25/3/2022, đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác đoàn thể Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tặng lẵng hoa của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện chúc mừng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Phát biểu chúc mừng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN, đồng chí Lê Sỹ Tùng cho biết vừa qua Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL ngày 03/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2016 – 2020. Với vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế của đất nước, niềm tin của thanh niên vào hệ thống chính trị, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ngày càng được khẳng định và nâng cao. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn hoạt động và không gian để cán bộ, đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình cho công tác nghiên cứu khoa học và trưởng thành. Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Viện có trình độ học vấn cao, tư duy năng động, sáng tạo, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới, xung kích, sáng tạo, khẳng định vị thế, vai trò trong công tác chuyên môn, được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều chủ trương, chính sách mới để hỗ trợ cán bộ trẻ được ban hành đã tạo ra những điều kiện mới để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong tình hình mới. Nhân dịp này đồng chí cũng chúc Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm năm 2022 sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đ/c Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác đoàn thể Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm thay mặt Ban Thường vụ tặng lẵng hoa của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện chúc mừng Đoàn Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Đoàn Thanh niên Viện có 39 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 02 Đoàn Cơ sở, 04 Chi đoàn cơ sở và 33 Chi đoàn trực thuộc, thuộc các khối: khối nghiên cứu cơ bản, khối ứng dụng triển khai, khối hành chính, khối trường học và khối doanh nghiệp. Tổng số đoàn viên của Viện hiện nay là 1.295 đồng chí, trong đó số đoàn viên nữ là 715 đồng chí (chiếm gần 56%), số đoàn viên có trình độ Tiến sĩ là 70 đồng chí (chiếm 5,4%), số đoàn viên có trình độ Thạc sĩ là 380 đồng chí (chiếm 29,3%), số đảng viên trong độ tuổi Đoàn là 85 đồng chí (chiếm 6,6%).

Trong những năm vừa qua, được sự định hướng, quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Viện đã tạo nên những điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên Viện và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức, triển khai các phong trào, hoạt động mang dấu ấn, thương hiệu riêng của Viện Hàn lâm, tích cực thi đua nghiên cứu, đưa khoa học vào đời sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nguồn tin: Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan