Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cử cán bộ tham gia khóa đào tạo vệ tinh nâng cao và ứng dụng công nghệ vệ tinh tại Nhật Bản thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

03/10/2022
Trong tháng 8/2022, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chính thức ký các quyết định về việc cử 42 cán bộ tham gia đào tạo vệ tinh nâng cao và ứng dụng công nghệ vệ tinh tại Nhật Bản. Các khoá đào tạo trải dài trong các giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.

Thông qua chương trình đào tạo này, các cán bộ được nâng cao về năng lực phát triển vệ tinh khi tham gia vào quá trình phát triển vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam là vệ tinh LOTUSat-1. Trước đây, đội ngũ cán bộ này đã tham gia phát triển các vệ tinh khác thuộc lộ trình phát triển vệ tinh mà Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã thực hiện từ năm 2011. Mục tiêu của Trung tâm là tiến đến làm chủ công nghệ phát triển vệ tinh nhỏ góp phần thực hiện mục tiêu “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vụ trụ đến năm 2030” theo Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tường Chính phủ.

Trước đó, vào năm 2013, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã cử 36 cán bộ tham gia khóa đào tạo vệ tinh cơ bản theo chương trình chuẩn Thạc sĩ ngành Công nghệ vũ trụ của 05 trường Đại học và Học viện có ngành công nghệ vũ trụ mạnh của Nhật Bản. Về phần thực hành tuân theo chương trình riêng cho khóa học: Thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm 01 vệ tinh micro 50kg, đặt nền móng bước đầu thực hiện hóa ước mơ chinh phục vũ trụ.


Đoàn cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Nhật Bản chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban lãnh đạo 

Sáng ngày 27/9/2022, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tổ chức lễ chia tay nhóm cán bộ đầu tiên lên đường đi Nhật Bản tham gia khóa đào tạo vệ tinh nâng cao và ứng dụng công nghệ vệ tinh. 

 

Nguồn tin: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan