Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

02/03/2022
Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Phòng Đảm bảo công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu:
    + 01 Phát triển phần mềm hạng III (mã số: V11.08.21)

Phòng Công nghệ tính toán và Ứng dụng: 01 chỉ tiêu
    + 01 Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số: V11.06.14)

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: không giới hạn.

II. Điều kiện tuyển dụng, Ưu tiên trong tuyển dụng và Phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

    + Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng về công nghệ thông tin (gồm: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - trình độ cao đẳng, đại học) hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên (gồm: Sư phạm Tin học, Điện tử - Viễn thông).

    + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyến: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:

Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 4/2022 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí tuyển dụng

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Sau khi có kết quả thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Quản lý tổng hợp (Phòng 403 nhà A7-Trung tâm Tin học và Tính toán) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc Cổng thông tin điện tử của đơn vị và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng thời không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người vi phạm trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

b) Thời hạn, thời gian nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nộp: Từ ngày 01/3/2022 đến 17h ngày 31/3/2022.
- Thời gian nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: trong giờ hành chính các ngày làm việc từ 01/3/2022-31/3/2022.

c) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng (cả 2 hình thức): Phòng Quản lý tổng hợp - Phòng 403 nhà A7-Trung tâm Tin học và Tính toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.37916937 máy lẻ 403.

3. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, viên chức, mức thu: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/1 thí sinh.

Nguồn tin: Trung tâm Tin học và Tính toán
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan