Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thông báo tuyển sinh năm 2011

31/05/2011
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2011 tại Hà Nội:

I. VĂN BẰNG 2 - NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (thuộc tất cả các ngành, hệ đào tạo). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy ngành Khoa học quản lý của Trường đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên.

2. Phương thức tuyển sinh: Căn cứ vào bằng đại học thứ nhất: Lấy nhóm ngành đào tạo, hệ đào tạo làm cơ sở xét tuyển, cụ thể là:

+ Đối tượng 1: Đã tốt nghiệp đại học bằng chính qui thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn do Đại học Thái Nguyên đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.
+ Đối tượng 2: Bằng đại học thứ nhất khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh hệ đào tạo chính quy và không chính qui.
+ Đối tượng 3: Bằng đại học thứ nhất khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Nông lâm, Y, Dược, Ngoại ngữ hệ đào tạo chính quy và không chính qui.
+ Đối tượng 4: Đã tốt nghiệp đại học bằng chính quy và không chính qui thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn không do Đại học Thái Nguyên đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Ghi chú:

* Đối tượng 1: Tuyển thẳng không phải thi đầu vào.
* Đối tượng 2, 3: Thi đầu vào 2 môn: Nhà nước và pháp luật đại cương, Xã hội học đại cương và phải học chuyển đổi bổ túc kiến thức 15 tín chỉ.
* Đối tượng 4: Thi đầu vào 2 môn: Nhà nước và pháp luật đại cương, Xã hội học đại cương

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 30/05/2011.
4. Dự kiến thi tuyển: Tháng 6/2011
5. Thời gian và địa điểm học: học 02 năm (4 kỳ), tại Hà Nội

II. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (KHOÁ 2)
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc gần ngành đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy ngành Khoa học môi trường của Trường đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên.
2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/05/2011 đến hết ngày 30/07/2011.
4. Dự kiến thi tuyển: Tháng 8/2011
5. Thời gian và địa điểm học: học 1.5 năm (3 kỳ), tại Hà Nội

III. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Đào tạo Tư vấn và Chuyển giao công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy ,Hà Nội.
Điện thoại: 04.22429604; 04.37913360

Trung tâm Đào tạoTư vấn và Chuyển giao công nghệ
Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan