Trao đổi với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 2295

07/12/2020
Chiều ngày 2/12/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 2295 của Chính phủ. PGS. TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN và TS. Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Viện Hàn lâm KHCNVN đã báo cáo một số hoạt động quan trọng trong công tác triển khai nghiên cứu, ứng dụng các thành quả KHCN phục vụ mục tiêu, nội dung các Chiến lược nêu trên. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng về chiến lược, quy hoạch, nội dung, nhiệm vụ KHCN thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị trong Viện Hàn lâm KHCNVN, đặc biệt trong việc xây dựng chiến lược biển trong giai đoạn tới. Viện Hàn lâm KHCNVN đã giao cho Ban ứng dụng và triển khai công nghệ làm đầu mối liên lạc và thực hiện các công việc cụ thể với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

Viện Hàn lâm KHCNVN tặng cuốn Atlas về biển Việt Nam cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chụp hình lưu niệm cuối buổi làm việc

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan