Tổng kết công tác 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009

28/07/2009
Ngày 02/1/2009, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành tổng kết công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, đến dự có các đồng chí đại biểu đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương,...
Về phía Viện KH&CN Việt Nam có:
- Lãnh đạo Viện KH&CN Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Ban chấp hành Đảng uỷ, Thường vụ Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Chủ tịch các Hội đồng khoa học ngành và liên ngành tại Tp. Hồ Chí Minh, lãnh đạo, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng khoa học các đơn vị,... Đại diện tập thể và cá nhân được Viện KH&CNVN khen thưởng năm 2008
GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện, thay mặt Lãnh đạo Viện KH&CNVN báo cáo những kết quả và thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2008
Nhìn chung, trong năm 2008, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác được giao, đạt được nhiều kết quả trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ, đào tạo và phát triển tiềm lực. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện KH&CN Việt Nam nhiệm kỳ V (2006-2010), các đơn vị trong toàn Viện đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu - triển khai, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ cấp bách về việc kiềm chế lạm phát, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng đơn vị đoàn kết và phát triển. Tình hình chung của Viện năm 2008 ổn định, tiếp tục có những bước phát triển đi lên.
GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2009.
Hội nghị tổng kết của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được các đại biểu đến dự đánh giá cao, đúng trọng tâm nhiệm vụ, thành tích của Viện đã đạt được và xây dựng kế hoạch năm 2009, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao đạt được nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và triển khai công nghệ./.
Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam


Tags:
Tin liên quan