Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

22/12/2022
Ngày 21/12/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023” và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh cho biết năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, tình hình thế giới có nhiều thay đổi; kinh tế-xã hội nước ta có chuyển biến tích cực, giữ vững ổn định chính trị, tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn, thách thức; Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được và khó khăn hạn chế; từ đó xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023

Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Dự thảo Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, công tác đảng viên và tình hình chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng...

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác kiểm tra, giám sát” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 03 đồng chí; trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 06 tập thể đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022, 05 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022), 02 đảng viên của Chi bộ trực thuộc đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng cho đảng viên có thành tích đột xuất năm 2022.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác kiểm tra, giám sát" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 06 tập thể đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022

Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 05 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022)

Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cho 02 đảng viên của Chi bộ trực thuộc đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm khen thưởng đột xuất cho đồng chí Hoàng Quốc Nam, Đảng bộ Viện Địa lý

Phần tiếp theo là Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ mười một do đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua:

 • Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023; thu, chi đảng phí năm 2022 của Đảng bộ Viện Hàn lâm.
 • Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 26/9/2022 của Ban Bí thư.
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc đẩy mạnh ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 và Kết luận về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết.
 • Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 160-NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nghiên cứu khoa học và Kết luận về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết.
 • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 • Chủ trương hợp nhất Ban Kiểm tra vào Ban Tổ chức-Cán bộ thành Ban Tổ chức-Cán bộ và Kiểm tra; hợp nhất Chi bộ Ban Kiểm tra vào Chi bộ Ban Tổ chức-Cán bộ thành Chi bộ Ban Tổ chức-Cán bộ và Kiểm tra.
 • Xếp loại Đảng bộ Viện Hàn lâm năm 2022.
 • Phương án phân bổ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí đầu tư phát triển năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ mười một.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã gửi lời cảm ơn ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2022 đạt hiệu quả, tiến hành tổng kết các mặt công tác năm 2022 đảm bảo chất lượng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm, qua đó xác định nhiệm vụ giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác năm 2023.

Nhân dịp năm mới Quý Mão sắp đến, GS.VS. Châu Văn Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh HàTags:
Tin liên quan