Tổng kết Chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017-2022, định hướng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028

27/04/2022
Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2022, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá Chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017-2022, định hướng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028”

Chương trình sau tiến sĩ đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt thực hiện trong thời gian từ 2017 đến 2022 theo Quyết định 1482/QĐ-VHL ngày 12/9/2016. Hội thảo là buổi đánh giá những kết quả đạt được của chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2017-2022, và là cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2028. 

Tham dự buổi thảo có GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng, đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN. Đến tham dự Hội thảo còn có đại diện Bộ Tài chính, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ NAFOSTED, Đại diện Quỹ Đổi mới sang tạo Vingroup. Hội thảo còn có sự tham gia đông đảo các Giảng viên của Học viện, các cán bộ nghiên cứu và các Chủ nhiệm đề tài sau tiến sĩ và các NCS của Học viện KHCN.

Tại buổi hội thảo, GS.TS. Vũ Đình Lãm - Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo “Đánh giá chương trình sau tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHCNVN, giai đoạn 2017-2022, định hướng kế hoạch triển khai 2023-2028”. Mục tiêu của Chương trình là tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ sau tiến sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển Viện theo Quy hoạch tổng thể phát triển Viện KHCNVN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng mô hình theo thông lệ quốc tế, gắn kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ sau tiến sĩ với hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Khuyến khích, tạo động lực và đam mê nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học tham gia học tập và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thông qua việc thực hiện chương trình sau tiến sĩ, xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm để trở thành cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Chương trình đã thu hút được 116 đề tài/nhiệm vụ tham gia (109 đề tài và 7 nhiệm vụ). Chương trình sau tiến sĩ cũng là tiền đề để đẩy mạnh hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Viện Hàn lâm KHCNVN. Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình còn là cơ sở để chủ nhiệm đề tài xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các đề tài/nhiệm vụ lớn hơn. Ngoài ra, chương trình còn có ý nghĩa trong việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, là tiền đề cho các Tân tiến sĩ phát triển niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tiếp tục thúc đẩy hướng nghiên cứu chuyên sâu đề tài luận án Tiến sĩ của mình.

Trong quá trình thực hiện đề tài Sau tiến sĩ, chủ nhiệm đề tài đã thể hiện được năng lực nghiên cứu và tổ chức các nhóm nghiên cứu hoạt động hiệu quả. Nhiều chủ nhiệm đề tài đã được tuyển chọn làm việc tại các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN. Tính đến nay, đã có gần 60 chủ nhiệm đề tài đã được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị, trong đó hơn 40 cán bộ được tuyển dụng làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN và hơn chục cán bộ được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị khác ngoài Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, một trong những sản phẩm khác của đề tài là các công trình công bố trong và ngoài nước. Cho đến nay, Chương trình có hơn 200 công trình đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó hơn 100 công trình đăng trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCI-E, gần 100 công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế khác và tạp chí quốc gia uy tín. Kết quả này góp phần làm tăng số công bố của Học viện KHCN nói riêng và Viện Hàn lâm KHCNVN nói chung.

Ngoài ra, Chương trình còn có tác động tích cực đối với công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Khoa học và Công nghệ. Kết quả của các nhiệm vụ đề tài đã hỗ trợ đào tạo được hơn 20 Tiến sĩ, gần 40 Thạc sĩ và  nhiều cử nhân, kỹ sư.

Buổi hội thảo còn có các bài báo tham luận của các chủ nhiệm đề tài về các tác động của đề tài nói riêng đối với cá nhân chủ nhiệm đề tài với việc nâng cao trình độ nghiên cứu, năng lực quản lý, tổ chức nhóm nghiên cứu mạnh và của chương trình nói chung đối với Kinh tế - xã hội, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

GS. TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam tại Hội thảo

GS.TS. Vũ Đình Lãm - Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo tại Hội thảo

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Mai LanTags:
Tin liên quan