Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

25/05/2023
Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1136/KH-VHL ngày 23/5/2023 về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường các bài viết tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, kết quả của các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến và các hoạt động kỷ niệm.

Chi tiết Kế hoạch số 1136/KH-VHL xem tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan