Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

20/04/2020
Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành văn bản số 668/VHL-VP ngày 17/4/2020 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị có cơ sở làm việc, đài, trạm nằm trên địa bàn thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-VHL ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến ngày 22/4/2020 hoặc 30/4/2020 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

2. Đối với các đơn vị có cơ sở làm việc, đài, trạm nằm trên địa bàn thuộc nhóm địa phương có nguy cơ gồm 16 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-VHL ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến ngày 22/4/2020 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4/2020 tùy diễn biến của dịch bệnh.

3. Đối với các đơn vị có cơ sở làm việc, đài, trạm nằm trên địa bàn thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp, bao gồm 35 tỉnh còn lại: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Viện Hàn lâm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Tiếp tục tăng cường các hoạt động họp trực tuyến; xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc hợp lý; khuyến khích cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

5. Đối với Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngoài thực hiện theo các nội dung chỉ đạo trên, tổ chức học trực tuyến theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ phạm vi quyền hạn của mình chịu trách nhiệm và có các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và báo cáo về Viện Hàn lâm KHCNVN (nếu có).

7. Định kỳ thứ Sáu hàng tuần, các đơn vị chủ động báo cáo tình hình sức khỏe của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về Viện Hàn lâm KHCNVN.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

Tải văn bản 668/VHL-VP tại đây

Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan