Tiếp tục thúc đẩy phát triển Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP) và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế (ICRTM) dưới sự bảo trợ của UNESCO

07/05/2024
Chiều ngày 3/5, Ban điều hành 02 Trung tâm khoa học dạng II dưới sự bảo trợ của tổ chức UNESCO - Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP) và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế (ICRTM) đã tổ chức phiên họp dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) dưới sự điều hành của TS. Lê Quỳnh Liên - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, VAST, Trưởng Ban điều hành, thảo luận hoạt động của hai Trung tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp

Trên cơ sở Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO), ICP và ICRTM (Trung tâm dạng II) được ra đời trực thuộc Viện Vật lý và Viện Toán học của VAST, chính thức ra mắt vào tháng 10/2021. Ban điều hành ICP và ICRTM gồm: TS. Lê Quỳnh Liên - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, VAST; TS. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Shaofeng Hu - Vụ trưởng Vụ Chính sách Khoa học cơ bản và Khoa học tự nhiên, UNESCO; GS. Atish Dabholkar - Giám đốc Trung tâm Quốc tế Abdus Salam về Vật lý lý thuyết (ICTP), GS. Nguyễn Đại Hưng - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Vật lý, thành viên Ban điều hành ICP và GS. Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, thành viên Ban điều hành ICRTM.

TS. Lê Quỳnh Liên – Trưởng Ban hợp tác quốc tế, VAST, Trưởng Ban điều hành

Tại phiên họp, Ban điều hành cùng đại diện các đơn vị đã thảo luận về quy trình gia hạn Thỏa thuận quốc tế về việc thiết lập Trung tâm dạng II (ICP và ICRTM) theo Chiến lược về Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO (thông qua vào năm 2019) và báo cáo hoạt động của hai trung tâm trong giai đoạn 2020 – 2023. Trên cơ sở này, Ban điều hành thống nhất ủng hộ việc gia hạn Thỏa thuận về việc thành lập trung tâm và đề nghị cần tuân thủ chặt chẽ các mốc thời gian đã được đề ra trong quy trình đề xuất và đánh giá các Trung tâm dạng II của UNESCO.

Các đại biểu thảo luận về Quy trình gia hạn Thỏa thuận thiết lập Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO

Ban điều hành đánh giá cao các hoạt động của hai trung tâm kể từ khi ra mắt. Kể từ năm 2020 đến nay, ICRTM đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực toán học cũng như phát triển bền vững. Cụ thể, ICRTM đã tổ chức thành công hơn 20 sự kiện lớn, thu hút khoảng 2.000 người tham dự trực tiếp, hơn 300.000 lượt xem trực tuyến, 100 bài báo, truyền hình đưa tin. Các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về 17 mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các chủ đề: giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, thích ứng với biến đổi khí hậu, phổ biến kiến thức và tiếp cận năng lượng sạch. ICP cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế về Vật lý. ICP đã tổ chức thành công 5 hội nghị, hội thảo quốc tế lớn, 10 hội thảo trong nước, 01 lớp học, đồng tổ chức 03 hội thảo và lớp học khác; thực hiện 12 nhiệm vụ nghiên cứu; tổ chức đón hơn 20 đoàn vào và thực hiện 03 đoàn ra. Ngoài ra, ICP cũng có những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy tinh thần của UNESCO về 17 mục tiêu phát triển bền vững thông qua tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như có những chính sách cân bằng giới tính.

PGS. TS. Phan Thị Hà Dương – Giám đốc ICRTM và TS. Đỗ Hoàng Tùng – Phó Giám đốc ICP báo cáo tại phiên họp

Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo ICP và ICRTM cũng đã tiếp thu một số ý kiến đóng góp về báo cáo cũng như kế hoạch hoạt động từ Đại diện UNESCO, Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại diện ICTP. Hai Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã nêu trong Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO đồng thời tăng cường các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và đặc biệt lan tỏa 17 mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO trong thời gian tới.

Dựa trên đề xuất tiếp tục phát triển ICP và ICRTM dưới sự bảo trợ của UNESCO và sự nhất trí cao của Ban điều hành quốc tế, trong thời gian tới, Ban điều hành và hai Trung tâm sẽ cùng VAST, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (phụ trách Tiểu ban Khoa học tự nhiên) và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ phối hợp triển khai thủ tục gia hạn theo quy trình của UNESCO.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Ảnh và Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan