Tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

21/10/2022
Chiều ngày 19/10/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện, đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban công tác đoàn thể, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên và một số đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban công tác đoàn thể, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm báo cáo việc triển khai công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể:

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) là Đảng bộ cấp trên cơ sở với 45 tổ chức đảng và trên 1200 đảng viên. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm luôn quan tâm chú trọng tới việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm; đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay, các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, tài sản; công tác giao nhận đề tài nghiên cứu khoa học; thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ bản…

Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Viện luôn nhận thức đầy đủ  về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy và của cơ quan, đơn vị; mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn; nội bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối Hà Thị Trang phát biểu tại buổi làm việc

Qua báo cáo của Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng các phát biểu, trao đổi của lãnh đạo Công đoàn, các đơn vị trực thuộc, đồng chí Hà Thị Trang và đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy các ưu điểm, thành tích đạt được, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ Khối về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh.

Thanh HàTags:
Tin liên quan