Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-VHL ngày 31/3/2020 về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị trên.
Tác giả: Hoan Nguyễn


Tags:
Tin liên quan