Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học (Tập II)

21/01/2013
Tác giả: Đặng Huy Huỳnh (chủ biên) và những người khác.  Khổ: 16x24cm. Số trang: 255tr.

       MỤC LỤC

         Chương I. Bộ linh trưởng - PRIMATES LINNAEUS, 1758
         Chương II. Bộ ăn thịt - CARNIVORA BƠDICH, 1821
         Chương III. Bộ có vòi - PROBOSCIDEA
         Chương IV. Bộ móng guốc ngón lẻ - PERISSDACTYLA
         Chương V. Bộ Móng guốc ngón chẵn - ARTIODACTYLA

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan