Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài (Tập I)

21/01/2013
Tác giả: Đặng Huy Huỳnh và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 235 trang.

          MỤC LỤC

          Chương I: Tổng quan lịch sử nghiên cứu thú (Mammalia) ở Việt Nam
          Chương II: Những đặc điểm cơ bản của khu hệ thú Việt Nam
          Chương III: Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ (Insectivora), bộ nhiều răng (Scandetia) và bộ cánh da (Dermmoptera)
          Chương IV: Bộ dơi (Chiroptera)

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan