Thông tin về tổ chức - cán bộ

28/07/2009
1. Về công tác cán bộ:
Ngày 31/12/2008 Chủ tịch Viện ký Quyết định số 2186/QĐ-KHCNVN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ, TS. NCVC, Trưởng phòng Phân tích chất lượng môi trường giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Công nghệ môi trường;
Ngày 31/12/2008 Chủ tịch Viện ký Quyết định số 2187/QĐ-KHCNVN về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuyên, TS, NCV, Trưởng phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Công nghệ môi trường;
2. Về tổ chức:
Ngày 30/12/2008 Chủ tịch Viện ký Quyết định số 2176/QĐ-KHCNVN về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ sinh học và Môi trường trực thuộc Viện Công nghệ sinh học.
Theo Quyết định này, Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ sinh học và Môi trường được bổ sung chức năng, nhiệm vụ sau:
- Sản xuất kinh doanh các sinh phẩm, chế phẩm sinh học, giống cây trồng, vật nuôi và vật liệu có giá trị kinh tế cao phục vụ ngành y dược, nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
Cung cấp và xử lý tin: TS. Hà Duy Ngọ
Trưởng Ban TCCB, Viện KH&CN VN

 Tags:
Tin liên quan