Thông tin về các chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Chính phủ Nhật Bản

06/10/2020
Thông tin về các chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Chính phủ Nhật Bản dành cho các ứng viên trong khu vực Châu Á năm 2021 như sau:

- Đối tượng: Các ứng viên dưới 35 tuổi (Chương trình Thạc sĩ) và dưới 40 tuổi (Chương trình Tiến sĩ).
- Nội dung: Các Chương trình bao gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành về “Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation”.
- Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình: Tiếng Anh.
- Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 28 tháng 10 năm 2020.
- Địa điểm: Tại Văn phòng JICA Việt Nam: số 18 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội.
- Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Lê, số điện thoại 024.3831.5005/ máy lẻ 321.

Các thông tin có liên quan được chi tiết trong tài liệu kèm theo:
- Thông tin tổng quan
- Thư từ JICA (bản dịch tham khảo) 

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan