Thông tin tuyển dụng và Hội thảo từ Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA)

11/10/2021

Các vị trí tuyển dụng:

1. NET Full Stack Developer for research group. Xem chi tiết tại đây.

2. Research Scholar in energy access modeling and model integration. Xem chi tiết tại đây.

3. Research Scholar Macroeconomic Agent Based Modeling. Xem chi tiết tại đây.

Workshop trực tuyến Systems Analysis 101:

Nội dung: đề cập đến các vấn đề phân tích hệ thống và xây dựng mô hình, phương pháp thực hành ứng dụng để giải quyết các vấn đề toàn cầu; cung cấp góc nhìn thế giới và các vấn đề quan tâm trên quan điểm của phân tích hệ thống và làm rõ việc công cụ phân tích hệ thống ứng dụng để đánh giá mối liên quan giữa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDG).

Thời gian: 8.00h (CEST) ngày 18/10/2021.

Đối tượng: ưu tiên nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ.

Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/3iwQzHi

 

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan