Thông tin động đất ngày 24 tháng 09 năm 2023: 3 trận động đất

25/09/2023
Vào ngày 24 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 01 giờ 28 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 09 năm 2023 tức 08 giờ 28 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.876 độ vĩ Bắc, 108.269 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 03 giờ 02 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 09 năm 2023 tức 10 giờ 02 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.937 độ vĩ Bắc, 108.176 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 13 giờ 04 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng  09  năm  2023  tức 20 giờ 04 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.352  độ vĩ Bắc, 108.154 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

 Tags:
Tin liên quan