Thông báo xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Bộ Công thương

11/06/2024
Ngày 06/6/2024 Viện Hàn lâm KHCNVN gửi công văn số 1333/VHL- ƯDTKCN tới Viện Công nghệ sinh học và Viện Địa chất về việc thông báo xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Bộ Công thương, trong đó:

Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài của đơn vị đề nghị gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước 17h00 ngày 11/6/2024, hồ sơ gồm:

- Công văn của đơn vị chủ trì kèm theo 01 bộ hồ sơ gốc và 09 bản sao;

- Hồ sơ bằng file điện tử (dạng word) gửi về Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo địa chỉ thư điện tử: udtkcn@vast.vn để tổng hợp.

Hồ sơ không nộp đúng hạn nêu trên sẽ không được giải quyết theo quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Xem thông tin chi tiết về công văn số 1333/VHL-ƯDTKCN tại đây.

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan