Thông báo về việc Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì

07/03/2022

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhân dịp Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mọi thông tin xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 11/3/2022, địa chỉ: số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan