Thông báo về việc ứng tuyển vị trí Giám đốc Ủy ban Điều phối các Chương trình Khoa học trái đất

24/07/2015
Ủy ban Điều phối các chương trình Khoa học trái đất (CCOP) đề nghị giới thiệu ứng viên cho chức vụ Giám đốc CCOP nhiệm kỳ 01/4/2016 – 31/3/2019.

Tiêu chuẩn tối thiểu để ứng tuyển như sau:

- Có khả năng quản lý và ngoại giao tốt để có thể huy động các nguồn lực cho các hoạt động của CCOP;
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm công tác và ít nhất 10 năm công tác trong lĩnh vực các khoa học về trái đất hoặc liên quan;
- Có hiểu biết về CCOP.

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Công văn giới thiệu của đơn vị chủ quản;
- Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh;
- Ảnh mới chụp;
- Chương trình hành động nếu được bầu làm Giám đốc CCOP

Các cán bộ có quan tâm gửi hồ sơ về CCOP Việt Nam (thông qua Tập đoàn dầu khí Việt Nam) trong thời gian sớm nhất có thể để tuyển chọn nội bộ và xin phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi cho CCOP.

Chi tiết về nhiệm vụ và quyền lợi xin xem tài liệu đính kèm.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý: Thanh HàTags:
Tin liên quan