Thông báo về việc thu thập dữ liệu cuốn Giới thiệu công nghệ 2020

27/02/2020
Năm 2015, cuốn Giới thiệu Công nghệ lần đầu tiên được xuất bản gồm 150 công nghệ, dày 208 trang, giới thiệu các công nghệ, sản phẩm nổi bật, đã được thương mại hóa, hoặc đang trong quá trình chuyển giao công nghệ.

Năm 2016, trên nền thông tin đã có, cuốn Giới thiệu Công nghệ 2016 được tái bản, bổ sung thêm 2 nội dung quan trọng, về công tác sở hữu trí tuệ và công tác truyền thông công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm). Cuốn sách dày 300 trang, gồm 175 công nghệ, 132 sở hữu trí tuệ và 12 công nghệ nổi bật được truyền thông trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất.

Năm 2018, cuốn Giới thiệu Công nghệ 2018 được tiếp tục bổ sung và xuất bản trong gần 200 trang sách, giới thiệu 46 Bằng độc quyền SHTT và 74 công nghệ mới.

Nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu công nghệ mới đến các doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời xác định rõ các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ là kết quả nghiên cứu của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, Viện Hàn lâm dự kiến xuất bản cuốn Giới thiệu Công nghệ 2020 cập nhật các SHTT và công nghệ mới của các đơn vị trực thuộc. Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị:

- Gửi bổ sung các công nghệ mới, hoặc có nâng cấp, cập nhật từ công nghệ cũ theo biểu mẫu đính kèm, BM_GTCN (ngoài danh mục đã xuất bản).

- Cung cấp bản scan (màu, chất lượng in >1MB) các Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích và Sáng chế năm 2018, 2019.

Tài liệu update công nghệ và sở hữu trí tuệ của đơn vị gửi về Viện Hàn lâm, qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, trước thứ Ba 31/3/2020. Bản word của BM_GTCN; ảnh chụp công nghệ minh họa kèm theo BM_GTCN, (định dạng JPEG); bản scan các bằng độc quyền (định dạng pdf) với tiêu đề thư: Tendonvi_GTCN2020, gửi vào email: phamphuongud@vast.vn

Chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Phượng - Chuyên viên Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ. P705, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Điện thoại: 024.37912613.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan