Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (25/1/2019)

25/01/2019
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các đơn vị trong và ngoài Viện về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Toàn văn thông báo xem tại đây.


Tags:
Tin liên quan