Thông báo về việc hợp tác với CSIC - Tây Ban Nha cấp học bổng sau tiến sĩ và cấp kinh phí đề án hợp tác song phương (2)

13/07/2011
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội đồng Nghiên cứu khoa học quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) đã ký Thoả thuận hợp tác về lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, khoa học biển, vật liệu nano và vật liệu cấu trúc.

Trong khuôn khổ Thoả thuận này, hai bên có những hình thức hợp tác:

+ Đào tạo sau tiến sĩ;
+ Xây dựng đề án hợp tác chung trong đó có đào tạo và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.

CSIC sẽ cấp 05 học bổng sau tiến sĩ (27.500 EU/năm/Tiến sĩ) và cấp kinh phí để điều phối và chi phí đi lại cho 05 đề án hợp tác song phương (5.000 EU/đề án/năm) trong đó có học bổng nghiên cứu sinh (14.700 EU/năm/nghiên cứu sinh).

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan thông báo cho các cán bộ khoa học của đơn vị mình biết để liên hệ với đối tác và làm hồ sơ xin học bổng và hồ sơ đề xuất dự án. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/10/2011.

Mọi chi tiết xin truy cập trang Web: http://vast.ac.vn/
hoặc liên hệ với chị Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế
Tel: 04.37911259 hoặc 0904136927

Một số tài liệu liên quan:
Hướng dẫn
Application Form 1
Form 2
Form 3
CSIC-Form

 

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan