Thông báo về việc cử cán bộ tham dự Hội thảo HOPE Meeting 15 tại Nhật Bản

25/07/2023
Hội Hỗ trợ phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) tổ chức Hội nghị HOPE Meeting lần thứ 15 từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2024 tại Tokyo, Nhật Bản. Nội dung Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý/Y học và các lĩnh vực có liên quan. JSPS sẽ đài thọ chi phí ăn ở, đi lại tại Nhật Bản cho 02 đại biểu là nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cử đi tham dự Hội nghị. Đơn vị cử cán bộ chi trả vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Nhật Bản theo quy định.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ nghiên cứu trẻ, có thành tích nghiên cứu xuất sắc nộp hồ sơ đăng ký tham dự Hội nghị trên về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành tuyển chọn.

Thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện tham dự, mẫu đơn đăng ký và đơn đề nghị hỗ trợ tài chính vui lòng tham khảo tại: http://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html.

Công văn cử cán bộ và hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00 giờ ngày 08/9/2023. Thông tin chi tiết xin liên hệ Chị Trần Thị Ngọc Huế, CVC Ban Hợp tác quốc tế, điện thoại 024.3756.4339/ máy lẻ 1135 hoặc email: tnhue@vast.gov.vn.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây: Outline of the Hope meeting; Application form

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan