Thông báo về việc Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022

25/10/2021

Để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022 của đơn vị và nộp báo cáo theo biểu mẫu.

Ngoài ra, đơn vị lựa chọn kết quả hoạt động KHCN nổi bật trong năm 2021, trình bày trong 1 file Power Point 2-3 trang làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Các đơn vị có thể tham khảo thêm các tài liệu “Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021”, và “Báo cáo hoạt động năm 2020” (kể cả Phục lục) của Viện Hàn lâm KHCNVN đã xuất bản.

Báo cáo gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 30/11/2021 (file dữ liệu gửi về địa chỉ email: vvnga@vast.vn).

Thông tin chi tiết về biểu mẫu báo cáo xem tại đây.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan