Thông báo về việc: Đề tài hợp tác song phương với JSPS-Nhật Bản năm 2011

01/01/2011
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (Japan Society for the Promotion of Science-JSPS), hàng năm hai bên thực hiện chương trình nhiệm vụ song phương, chương trình của năm tài chính 2011 chính thức nhận đề cương đăng ký tuyển chọn từ 31/12/2010 đến hết ngày 31/01/2011.

Đề cương của nhiệm vụ nghiên cứu phải thống nhất với đối tác Nhật Bản về nội dung trong các lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 03 năm.

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:

  • Nhiệm vụ nằm trong các hướng ưu tiên của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoặc các hướng nghiên cứu giải quyết các vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm;
  • Đã có quan hệ hợp tác với đối tác Nhật Bản, thông qua nhiệm vụ có thể thu được nhiều kết quả như nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội;
  • Có tính khả thi cao, góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ.

Các cán bộ quan tâm đến chương trình có thể làm đề cương theo mẫu cũ của năm 2010 hoặc lấy mẫu đề cương mới bằng cách download tại đây.

Bộ hồ sơ gồm:

  • Công văn của đơn vị gửi Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban HTQT)
  • Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện KHCNVN);
  • 02 bản đề cương tiếng Anh;
  • 02 bản đề cương tiếng Việt gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua Văn thư của Ban Hợp tác quốc tế, những đề cương không nộp qua Ban Hợp tác quốc tế hoặc nộp sau ngày 31/01/2011 sẽ không được đưa vào xét chọn./.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan