Thông báo về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

08/06/2021
Văn phòng Chương trình Tây Nguyên thông báo về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu phát triển, sử dụng và bảo tồn bền vững 05 loài Lan (Dendrobium nobile, Dendrobium trankimianum, Paphiopedilum villosum, Phaius baolocensis và Phaius tankervilleae) đặc hữu, quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng - Tây Nguyên”, mã số: TN18/T08.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nông Văn Duy

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

- Thời gian thực hiện: từ tháng 07/2018 đến tháng 03/2021

- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+ Thời gian dự kiến: 15-16/06/2021

2. Đề tài “Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa Cúc thương mại tại khu vực Tây Nguyên”, mã số: TN18/C08.

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Phan Hồng Khôi

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển công nghệ cao

- Thời gian thực hiện: từ tháng 07/2018 đến tháng 03/2021

- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+ Thời gian dự kiến: 15-16/06/2021

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan